Kontakt

Informácie

Poštová adresa : Gladiolova 7, 949 01, Nitra, Slovenská republika 

Sídlo : Piaristická 1, 949 01, Nitra, Slovenská republika 

Fakturačné údaje :ROAL group s.r.o.,

Banka: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 2943037852/1100
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4303 7852
Swift: TATRSKBX
IČO : 44 575 360
DIČ: 20 227 662 51
IČ DPH: SK2022766251

Kontaktujte nás

Neviete si s niečim poradiť ?

Nájdete nás

Kontakty

Logistické služby :     

Email : logistic@roalnr.sk

Matúš Klenkovič  +421 948 432 292 , Marek Režnák  +421 948 950 363  


Obchodné oddelenie : 

zitny@roalnr.sk Roman Žitný  +421 948 080 685 

minarik@roalnr.sk Ondrej Minárik +421 948 085 545 


Finančné oddelenie :     

Email : finance@roalnr.sk  +421 917 272 810


Konateľ :

Roland Kertész      email: kertesz@roalnr.sk


ROAL group, s.r.o. , Gladiolova 7, 949 01 Nitra